Salgs- og leveringsbetingelser hos Billetlugen

Aftaleindgåelsen

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler. Aftalen er først bindende for begge parter, når Billetlugen har registreret og modtaget betaling.

Forholdet mellem billetkøberen og Billetlugen

Billetlugen formidler udelukkende salg af billetter mellem billetkøberen og den ansvarlige arrangør. Den ansvarlige arrangør anses derfor som sælger i henhold til gældende lovgivning. I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Billetkøbet

For at foretage køb på Billetlugen.dk skal du gøre følgende:
1. Søg og find billet(ter)
2. Vælg leveringsform (Bemærk: Print@Home er ikke muligt til alle arrangementer)
3. Log ind hvis du allerede er kunde. Hvis du ikke allerede er kunde, kan du enten springe "log ind" over eller oprette dig som kunde.
4. Indtast leveringsadresse
5. Indtast email
6. Godkend salgs- og leveringsbetingelserne
7. Kontrollér om alle oplysninger er korrekte
8. Vælg betalingsmåde
9. Godkend købet
Din kvittering kan du nu se på skærmen, og i løbet af få minutter vil du modtage din kvittering via email.

Købsaftalen er underlagt dansk rets almindelige regler.

Levering

Billetlugen sender billetter til hele verden. Billetterne sendes til dig hurtigst muligt, og du har dem i hænde senest 7-9 hverdage efter købet. For billetter der sendes til udlandet, inklusiv Færøerne og Grønland, skal der dog forventes en leveringstid på op til 14 dage. Billetterne sendes til dig med almindeligt brev til den adresse, du har oplyst ved købet. Billetterne sendes normalt med B-post, men er der kort tid til arrangementet, sendes brevet som A-post. Billetlugens stregkodesystem sikrer, at den billet du modtager, ikke kan kopieres eller på anden måde forfalskes. Det er derfor ikke nødvendigt at sende brevet anbefalet, så du behøver ikke at være hjemme, når billetterne kommer med posten.

Bemærk, at der kan forekommer længere leveringstid ved særlige arrangementer. Du modtager altid en email, når billetterne er afsendt.

Har du købt din billet som Print@Home, modtager du din billet på e-mail hurtigst muligt. Hvis du ikke har modtaget e-mailen med billetterne inden for 24 timer efter gennemført køb, kan du gøre følgende:

  • Undersøg, om du har skrevet korrekt mailadresse, og om billetkøbet er gennemført. Hvis problemet ikke er fundet, kan du logge på "Min profil" via knappen i højre side af menulinien på billetlugen.dk og forsøge at gensende mailen med billetterne.
  • Du kan også undersøge, om du har et spamfilter, der stopper modtagelsen af e-mailen. Hvis du fortsat ikke har modtaget mailen, skal du ringe til Billetlugens Kundeservice på 70 263 267 eller sende en mail til kundeservice@billetlugen.dk
  • Drejer det sig om billetter der skal bruges samme dag, kan du medbringe billedlegitimation til spillestedet, hvor personalet vil forsøge at hjælpe dig.
 
Betaling

Du kan betale for dine billetter med Dankort, Visakort, Diners Club, Mastercard, VISA, JBS, American Express, Danske Netbetaling og Nordea e-betaling. Al kommunikation mellem dig og billetlugen.dk foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger. Dine kortoplysninger sendes direkte til PBS, og billetlugen.dk gemmer ikke kortoplysningerne. Læs mere om Billetlugens sikkerhedspolitik her.

OBS! Modtager du ikke din kvitteringsmail inden for 24 timer efter købet, skal du kontakte Billetlugens Kundeservice på tlf. 70 263 267.

Leverings- og administrationsomkostninger

Du betaler altid et billetgebyr på min. 20 kr. pr. billet og et booking-gebyr på 15 kr. pr. bestilling.

Køber du billetten via vores callcenter , tillægges et ekspeditionsgebyr på 25 kr., uafhængigt af antallet af billetter.

Leveringsomkostningerne afhænger af, hvor billetten skal sendes hen:
Billetter, der skal sendes til Danmark, pålægges et forsendelsesgebyr på 40 kr. pr. transaktion. Forsendelsesgebyr til udlandet er 75kr. pr. transaktion.

Alle priser er inklusiv moms og skatter. 

Billetten

Billetten med den påtrykte stregkode, er dit adgangstegn til et konkret arrangement. Billetten er kun gyldig, såfremt stregkoden er aktiveret. Det vil sige, at billetter der er blevet annulleret hos Billetlugen pga. bortkomst mv., ikke er gyldige adgangstegn. Stregkoden accepteres kun én gang. Billetten kan altså ikke kopieres eller på anden måde forsøges anvendt flere gange.
Hvis du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, må du gerne give billetten til en ven. Der kan dog være enkelte arrangementer, hvor der forlanges ID i døren, men det vil i så fald fremgå tydeligt af hjemmesiden og på billetten.
Det er ikke tilladt at overdrage erhvervede billetter i kommercielt eller andet forretningsmæssigt øjemed.
En overtrædelse af denne bestemmelse vil føre til annullering af billetten fra Billetlugens side.
Med en overdragelse i kommerciel eller anden forretningsmæssig sammenhæng fremhæves særligt - men er ikke begrænset til - følgende forhold:

  • Alt professionelt virksomhedssalg eller anden overdragelse af billetter, uanset prisen herfor.
  • Benyttelse af billetter som præmie i konkurrencer eller lignende uden, at der forinden er opnået tilladelse fra såvel koncertarrangørens som fra artistens side
  • Overdragelse af billetter, hvor overdragelsen sker som tilgift til andre ydelser, som f.eks. salg af rejse, restaurationsbesøg, hotelophold og lignende, uden at der forinden er indhentet forudgående tilladelse fra såvel koncertarrangør som artist.
  • Det bemærkes særskilt, at det ifølge "Lov (2007-05-23 nr. 458) om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer" er forbudt at søge opnået fortjeneste gennem videresalg af koncertbilletter.
  • Annulleres billet som følge af misbrug i henhold til nærværende bestemmelser, forbeholder Billetlugen A/S at opkræve samtlige omkostninger forbundet med annulleringen og følge af misbruget dog minimum DKK 500,00 pr. billet.

 

Bortkomst

Hvis billetten bliver væk før arrangementet, kan Billetlugen udstede en ny billet til dig,
Modtager du ikke billetten med posten, kan Billetlugen udskrive en ny billet til dig uden omkostning og risiko for dig som kunde. Den nye billet vil have en ny stregkode, mens den bortkomne billet bliver annulleret og ikke længere kan anvendes i indgangen. Du skal kontakte Billetlugen med ønske om genudskrivning SENEST SYV HVERDAGE efter dit køb. Efter syv hverdage er det dit eget ansvar, hvis billetten bliver væk, og du kommer derfor til at betale for genudskrivning af billetten.
Gebyret for at genudskrive en bortkommet billet er 60 kr. i ekspeditionsgebyr plus eventuel ny forsendelse på 40kr. Det vil sige, at genudskrivning af billetter koster mellem 60-100 kr.
Når en genudskrivning er gennemført, er det ikke muligt at fortryde genudskrivningen, da de oprindelige billetter er annulleret.

Ombytning

Billetlugen ombytter ikke billetter, hverken i prisgrupper eller til en anden placering eller dato.

Refundering

Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning.
Som billetagent for arrangøren har Billetlugen ingen hæftelse over for kunden vedrørende kundens tab som følge af arrangørens betalingsstandsning, konkurs, aflysning af arrangement eller som følge af eventuelle andre mangler vedrørende arrangementet. Kunden accepterer således, at kunden er afskåret fra at rette sådanne krav mod Billetlugen. Billetlugen søger kontraktuelt at sikre, at arrangøren refunderer billetkøbesummen i tilfælde af en eventuel aflysning, men kan ikke påtage sig noget forretningsmæssigt ansvar herfor.
Opkrævet billetgebyr, andre gebyrer samt evt. forsendelsesomkostninger refunderes ikke.
Billetlugen har i øvrigt intet ansvar for kopiering og/eller videresalg af billetter.

I øvrigt gøres opmærksom på, at i henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 2 nr. 12" er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Aflysning

Et event er aflyst, hvis arrangementet slet ikke gennemføres. Ændringer i repertoiret, datoen, delvis gennemførelse af arrangementet m.v. er således ikke en aflysning, og pengene refunderes normalt ikke. Læs dog informationen om arrangementet.

Reklamation

Enhver form for reklamation, der vedrører selve arrangementet, skal rettes direkte til arrangøren. Er der imidlertid noget, som du er utilfreds med i forbindelse med dit køb af billetter, kan du kontakte Billetlugens kundeservice på kundeservice@billetlugen.dk eller telefon 70 263 267.

Forbehold

Billetlugen forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris samt gebyrer.
Billetlugen tager forbehold for fejl i oplysninger om priser og for udsolgte arrangementer.
Billetlugen forbeholder sig ret til at ændre på pladstildelingen indenfor samme billetkategori, samt flytte til en anden kategori mod at udbetale kunden en eventuel prisdifference.
Billetlugen er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, såfremt ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler. Billetlugens ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte billetgebyr.

SMS-reminder

Det koster 10 kr. at bestille og modtage en SMS-reminder. Det er muligt at fortryde sin bestilling frem til indtastning af pinkode, og du trykker "fortsæt". Derved fraskriver du dig din 14 dages fortrydelsesret. Beløbet vil blive trukket på din telefonregning, når sms'en sendes. Det er ikke muligt at ændre mobilnummer, når du har trykket "fortsæt".

Ratebetaling via DIBS

Herunder fremgår gældende betingelser for "Ratebetaling via DIBS.

1. Indmeldelse og varighed
Betaling i rater gælder for køb af billetter og/eller andre produkter på billetlugen.dk I forbindelse med betalingen og tilmelding til ratebetaling vises en betalingsplan som angiver hvilke måneder beløbene opkræves. Efter den sidste rate vil aftalen ophøre.
2. Betaling
Betaling sker som ratebetaling, hvor der via DIBS betales i det antal rater som betalingsplanen viser. Første rate betales altid ved tilmeldingstidspunktet. Raterne trækkes automatisk fra samme kreditkort som blev anvendt i købsøjeblikket. De følgende rater trækkes via DIBS på de datoer som er angivet i betalingsplanen.
Ved hver betaling modtager kunde betalingsbekræftelse pr e-mail. I e-mailen er det muligt via et link til kvitteringssiden på billetlugen.dk at få overblik over den samlede betalingsplan og tilknyttede betalinger.
3. Manglende betaling
Såfremt en rate ikke kan betales til den aftalte tid, informeres kunden herom. Er det nødvendigt at registrere et nyt kort til resterende rater (f.eks. overskredet udløbsdato, stjålne kort m.m. ), skal kunden tilmelde det nye kort indenfor 14 dage.
Hvis billetkøberen herefter ikke betaler senest 14 dage efter den angivne forfaldsdato, forfalder det resterende fulde beløb til øjeblikkelig betaling, og billetten spærres indtil restancen er udlignet. Der udsendes en rykkerskrivelse og der opkræves et rykkergebyr (pt. DKK 100,00).
Ved medlemskaber, klubkort o.l. spærres medlemskortet øjeblikketligt, hvis raten ikke betales til den aftalte tid. Fra den overskredne rate betales, og til at medlemskortet genåbnes, går der min. 3 hverdage. Kortet kan dermed ikke anvendes indenfor denne ekspeditionstid på 3 hverdage.
4. Gebyr
Der er et rategebyr på 16 kr. inkl. Moms pr rate. Gebyret for samtlige rater betales enten ifm. med første rate, eller fordelt på hver rate. Dette fremgår af betalingsplanen.
5. Levering
Billetter leveres som udgangspunkt efter sidste rate er betalt, men dette kan også være ifm med enanden rate. Dette fremgår af leveringsteksten for betalingsplanen. Umiddelbart efter pågældende rate er registreret betalt, udstedes billetterne. Billetter leveres enten via print@home eller sendes med posten, afhængig af hvad der er valgt på købstidspunktet.
6. Opsigelse
Tilmelding til "ratebetaling" kan opsiges når som helst. Opsigelse skal ske skriftligt til:
Billetlugen A/S
"Opsigelse af ratebetaling"
Mosedalvej 14
2500 Valby
Indbetalte beløb refunderes to uger efter Billetlugen har modtaget opsigelsen. Ved tilbagebetaling tilbageholdes DKK 100,00 i administrationsgebyr.
Ordningen ophører uden yderligere opsigelse fra nogen af parterne, når betalingsperioden er tilendebragt.